Τελευταία νέα - ανακοινώσεις

Όλα τα νέα

12.2.14  

Έλεγχος αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς

Μετά το πρόσφατο χτύπημα του εγκέλαδου στην Κεφαλλονιά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει ελέγχους και αποκατάσταση κτιρίων που έχουν βλάβες, ρωγμές στον φέροντα οργανισμό

Διαθέτουμε σύγχρονο, ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό. Στόχος μας είναι η έγκυρη εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον πιο οικονομοτεχνικό τρόπο.

Δραστηριότητες

 • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 • Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
 • Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης
 • Gunite (dry mix / wet mix / semi-dry mix) Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
 • Μανδύες Έγχυτου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικά Ελάσματα (Λεπίδες L' Hermitte)
 • Βαριές Μεταλλικές Διατομές
 • Ρητινενέσεις
 • FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα, Υαλοϋφάσματα
 • Ειδικές μονώσεις - στεγανώσεις
 • Αμμοβολή οξειδωμένου σιδηροπλισμού - διαβρωμένου σκυροδέματος
 • Τσιμεντενέσεις (απλές / ρητινικές / ινοπλισμένες)
Gunite Εκτοξευομενο Σκυροδεμα
Εκτοξευομενο Σκυροδεμα υψηλής αντοχής για την ενισχυση κτιριων.

Αδιατάρακτη Κοπή
Κοπή μπετόν με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς επιβάρυνση του κτιρίου.

Τοπικές Επισκευές
Eιδικά επισκευαστικά υλικά αποκατάστασης σκυροδέματος.

Ανθρακονήματα
Στατικές ενισχύσεις κτιρίων με ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής.

Ρητινενέσεις
Aποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.

Έλεγχος Σκυροδέματος
Ακριβής εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών.

Καθοδική Προστασία Κτιρίων
Προστασία του σιδηροπλισμού του από διαβρώσεις για πολλά χρόνια.

Στεγανοποίηση Σκυροδέματος
Στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος από υγρασίες και νερό
 • Αντισεισμική Αξιολόγηση - Έλεγχοι
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
 • Καταστροφικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης
 • Gunite
 • Αδιαταρακτη Κοπη
 • Επισκευές - Ενισχύσεις
 • Τοπικές Επισκευές
 • Ανθρακονήματα (FRP) Χαλυβδοελάσματα
 • Ρητινενέσεις | Τσιμεντενέσεις

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark