ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ, ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η αδιατάρακτη καθαίρεση είναι η πλέον σύγχρονη και δόκιμη τεχνική καθαίρεσης φερόντων στοιχείων διότι δεν επιβαρύνει με δονήσεις και κραδασμούς τον παραμένοντα φέροντα οργανισμό προστατεύοντας την εσωτερική δομή από ρηγματώσεις. 

Οι μέθοδοι αδιατάρακτης κοπής- καθαίρεσεις που εφαρμόζουμε είναι:

Αδιατάρακτη Διαμαντοκοπή με δίσκους χειρός, 

 • Wallsaw, αρμοκόφτες για οποιδήποτε πάχος κοπής 
 • Αδιαταρακτή Διάτρηση με καροτιέρες 
 • Αδιατάρακτη Σύνθλιψη σκυροδέματος με υδραυλικό θρυματιστή Crusher.
Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των έργων από μηχανικό μας δίνουν την δυνατότητα να εκτελούμε με συνέπεια και ακρίβεια κάθε είδους εργασία αδιατάρακτης κοπής και καθαίρεσης σε σκυρόδεμα, λιθοδομή ή άλλο υλικό. 

Η παρουσία μηχανικού στα έργα μας κρίνεται απαραίτητη, όπως και η προληπτική ανίχνευση των σιδηροπλισμών στις θέσεις των καθαιρέσεων με ειδικό μαγνητογράφο  ώστε να προστατευτούν ή να αντικατασταθούν τυχών αφανή φέροντα στοιχεία (π.χ. ενισχυμένες ζώνες πλακών, κρυφά υποστυλώματα σε τοιχία ,πρέκια λιθοδομών κλπ.) της κατασκευής.Δραστηριότητες

 • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επισκευές κτιρίων από σεισμό

Αδιατάρακτη κοπή
 • wall saw
 • crusher
 • αρμοκόφτης
 • συρματοκοπή
 • καροτιέρα
 • αδαμαντοφόρος
 • αλυσοφόρος κόφτης 
 • Gunite