Η εταιρείαΗ εταιρεία μας ξεκίνησε το 1972 με τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. με κύριους τομείς δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ" και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην "ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ – ΔΙΑΤΡΗΣΗ" στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομή, κλπ με συνεργάτες την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Π.Θ., τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟ Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. και τον ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Εργολήπτη Δομικών Έργων.


Παράλληλα, οι ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ είναι μια επιπλέον δραστηριότητα μας, στην οποία διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία λόγω της δυνατότητας μας στην εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και βαθμονόμηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Διαθέτουμε σύγχρονο, ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό. Στόχος μας είναι η έγκυρη εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον πιο οικονομοτεχνικό τρόπο.

Δραστηριότητες

 • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 • Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
 • Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης
 • Gunite (dry mix / wet mix / semi-dry mix) Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
 • Μανδύες Έγχυτου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικά Ελάσματα (Λεπίδες L' Hermitte)
 • Βαριές Μεταλλικές Διατομές
 • Ρητινενέσεις
 • FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα, Υαλοϋφάσματα
 • Ειδικές μονώσεις - στεγανώσεις
 • Αμμοβολή οξειδωμένου σιδηροπλισμού - διαβρωμένου σκυροδέματος
 • Τσιμεντενέσεις (απλές / ρητινικές / ινοπλισμένες)
Gunite Εκτοξευομενο Σκυροδεμα
Gunite
Εκτοξευομενο Σκυροδεμα υψηλής αντοχής για την ενισχυση κτιριων.

Αδιατάρακτη Κοπή
Κοπή μπετόν με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς επιβάρυνση του κτιρίου.

Τοπικές Επισκευές
Eιδικά επισκευαστικά υλικά αποκατάστασης σκυροδέματος.

Ανθρακονήματα
Στατικές ενισχύσεις κτιρίων με ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής.

Ρητινενέσεις
Aποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.

Έλεγχος Σκυροδέματος
Ακριβής εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών.

Καθοδική Προστασία Κτιρίων
Προστασία του σιδηροπλισμού του από διαβρώσεις για πολλά χρόνια.

Στεγανοποίηση Σκυροδέματος
Στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος από υγρασίες και νερό
 • Αντισεισμική Αξιολόγηση - Έλεγχοι
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
 • Καταστροφικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης
 • Gunite
 • Αδιαταρακτη Κοπη
 • Επισκευές - Ενισχύσεις
 • Τοπικές Επισκευές
 • Ανθρακονήματα (FRP) Χαλυβδοελάσματα
 • Ρητινενέσεις | Τσιμεντενέσεις

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Επικοινωνία

Δ/νση : Ι. Φωκά 123 Γαλατσι

Τηλ-Fax: 210 22.89748

Κιν.  6936 97 03 17

e-mail: info@enisxiseis.gr