Επισκευές - ενισχύσεις σε όλες τις κατασκευές

ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Gunite)
 • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Ανθρακοϋφάσματα, Υαλοϋφάσματα)
 • ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ

Δείτε περισσότερα για έλεγχους

ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
  • Κρουσίμετρο, εξολκέας, υπερηχογράφος
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ 
  • Μαγνητογράφος Ferroscan της Hilti
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

εμπειρία και γνώση σε αδιατάρακτη κοπή και ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
 • ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
 • ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΜΕ CRUSHER

Σύγχρονες στατικές μελέτες ενίσχυσης φέροντος οργανισμού

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ

 • ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
 • ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΨΙΑ